Sat frequenes News

 • Al Nassr TV 24 :7.3°W Eutelsat 7 West A 11526 H 275007/8
 • Diwan TV :35.9°E Eutelsat 36B 12509 V 16678/9
 • Al-Majd Public Channel :8.0°W Eutelsat 8 West B 11137 H 275005/6
 • Manisa Medya TV :42.0°E Türksat 3A 12729 V 300002/3
 • Mimusica :40.5°W SES 6 4177 L 54165/6
 • Odo TV :26.0°E Badr 7 10998 V 100003/5
 • Kurdsat News :13.0°E Hotbird 13C 11296 H 275005/6
 • Kurdsat News :97.0°W Galaxy 19 12177 V 230003/4
 • Surebet 247 Num Games :4.8°E Astra 4A 12645 V 300005/6
 • Surebet 247 Horse Racing :4.8°E Astra 4A 12645 V 300005/6
 • Surebet 247 Racing :4.8°E Astra 4A 12645 V 300005/6
 • Gibet EPL :4.8°E Astra 4A 12645 V 300005/6
 • 1960 Bet Dog Racing :4.8°E Astra 4A 12645 V 300005/6
 • Bet 9JA Racing :4.8°E Astra 4A 12645 V 300005/6
 • 1960 Bet Racing :4.8°E Astra 4A 12645 V 300005/6
 • Gibet La Liga :4.8°E Astra 4A 12645 V 300005/6
 • Gibet Bingo :4.8°E Astra 4A 12645 V 300005/6
 • Libya Alhadath :21.5°E Eutelsat 21B 11666 V 14813/4
 • 1960 Bet Keno :4.8°E Astra 4A 12645 V 300005/6
 • Gibet Dog Racing :4.8°E Astra 4A 12645 V 300005/6
 • Bet 9JA :4.8°E Astra 4A 12645 V 300005/6
 • Bet 9JA Gamble :4.8°E Astra 4A 12645 V 300005/6
 • Surebet 247 Keno :4.8°E Astra 4A 12645 V 300005/6
 • Surebet 247 Dog Racing :4.8°E Astra 4A 12645 V 300005/6
 • Gibet Keno :4.8°E Astra 4A 12645 V 300005/6
 • News Plus :38.0°E Paksat 1R 4037 V 48003/4
 • Dawn News :28.2°E Astra 2G 11112 H 220005/6
 • 1960 Bet Virtual Football League :4.8°E Astra 4A 12645 V 300005/6
 • Surebet 247 Virtual Game :4.8°E Astra 4A 12645 V 300005/6
 • Al Tanasuh TV :53.0°E Express AM6 12594 V 275002/3
 • Al Tanasuh TV :14.0°W Express AM8 11584 H 20005/6
 • Court TV :97.0°W Galaxy 19 3950 V 160005/6
 • (New 2019) Al kass channel frequency nilesat تردد قناة الكاس على النايلسات

  Al kass alkass 1 alkasse 2 channel frequency on nilesat  Satellite 7.3°

  Al Kass Eight Badr 6 12418 H 27500 3/4
  Al Kass Two AsiaSat 5  3660 V 27500 3/4
  Al Kass Two Badr 4 12245 V 27500 3/4
  Al Kass Three Badr 4 12245 V 27500 3/4
  Al Kass One Badr 4 12245 V 27500 3/4
  Al Kass Four Badr 4 12245 V 27500 3/4
  Al Kass Six Badr 6 12418 H 27500 3/4
  Al Kass Seven Badr 6 12418 H 27500 3/4
  Al Kass Five Badr 6 12418 H 27500 3/4
  Al Kass Two Es'hail 1 11678 H 27500 3/4
  Al Kass One Es'hail 1 11678 H 27500 3/4
  Al Kass Four Es'hail 1 11678 H 27500 3/4
  Al Kass Two Galaxy 19 12084 V 22000 3/4
  Al Kass Two Galaxy 19 12184 H 22500 2/3
  Al Kass Two Nilesat 201 11919 H 27500 3/4
  Al Kass Three Nilesat 201 11919 H 27500 3/4
  Al Kass One Nilesat 201 11919 H 27500 3/4
  Al Kass Four Nilesat 201 11919 H 27500 3/4
  AlKass TV Position Satellite Frequency SR
  Al Kass One
  Al Kass Two
  Al Kass Three
  26.0°E Badr 4 12245 V 27500
  Al Kass One
  Al Kass Two
  Al Kass Three
  Al Kass Four
  7.0°W Nilesat 201 11919 H 27500
  Al Kass One 7.0°W Nilesat 201 12054 V 27500
  Al Kass Five
  Al Kass Six
  Al Kass Seven
  Al Kass Eight
  26.0°E Badr 4 12418 V 27500
  Al Kass Two 100.5°E AsiaSat 5 3660 V 27500
  Al Kass Two 97.0°W Galaxy 19 12084 V 22000

   Alkass Two
  Alkass Three
  Alkass Four
  Alkass Five Encrypted
  Alkass Six  Encrypted
  Alkass Seven  Encrypted
  Alkass Eight  Encrypted
   Alkass+
  Alkass HD